100 éve született Ádám György, tanszékünk alapítója

100 éve született Ádám György, tanszékünk alapítója

Ádám György a Semmelweis Egyetemen, 1949-ben szerzett általános orvosi diplomát. Rövid kórházi gyógyító munka után az egyetem Élettani Intézetébe került, és ettől kezdve egész életét a kutatásnak és az oktatásnak szentelte. Pályájára sorsdöntő hatással volt, hogy 1952-1955 között aspiránsként Leningrád közelében, Puscsinoban, a világhírű Pavlov Intézetben dolgozott Pavlov egykori tanítványaival. Az itt szerzett tapasztalatok hatására elkötelezte magát a tudattalan, zsigeri ingerek és a magasabb agyműködési folyamatok kölcsönhatásának vizsgálata mellett. Ennek a területnek, a pszichofiziológiának élete során nemzetközi és hazai téren is vezető szakértőjévé vált. Több pszichofiziológiai témájú könyvet írt magyar és angol nyelven, utóbbiakat számos neves egyetemen ma is tankönyvként használják.

A Pavlov Intézetből hazatérve az Eötvös Loránd Tudományegyetemre hívták oktatni és kutatni, ahol

1967-ben megalapította, és 25 éven át vezette az első magyar Összehasonlító Élettani (mai nevén Élettani és Neurobiológiai) Tanszéket.

A Tanszék vezetése mellett, 1972-1978 között hat éven át az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektoraként is szolgált. Mindig szívügyének tekintette a biológusképzést, rektorként két új biológus tanszéket is létrehozott. Részben az ő aktivitásának köszönhetően, a biológusképzés ma Magyarországon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a legsokrétűbb: 12 tanszék oktatja a hallgatókat. Az 1990-es években, amikor az egyetemek kizárólagos felhatalmazást kaptak a tudományos fokozat, a PhD odaítélésére, az elsők között alapította meg „A Viselkedés Neurobiológiája” doktori iskolát. Emeritus professzorként is aktívan részt vett a doktorandusz hallgatók oktatásában. Számos, az idegtudomány területén később jelentős sikereket elérő kutató ebben az iskolában, illetve jogutódjában, az „Idegtudomány és Humánbiológia” programban nyerte el doktori fokozatát.

Ádám György professzor igen fontos szerepet töltött be a magyar tudományos közéletben is. Az idegtudományok növekvő jelentőségét felismerve, egyik kezdeményezője volt az önálló Magyar Idegtudományi Társaság létrehozásának 1992-ben. Igazgatója volt az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének 1970 és 1972 között, és 1994-től választott, majd tiszteletbeli elnöke volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak. Számos további bizottságban is tagként vagy elnökként szolgált.

Ádám György professzor az ismeretterjesztésre szintén nagy hangsúlyt helyezett. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) elnöke volt 1978-1990 között, tudományos művei mellett az idegtudományt népszerűsítő könyveket is írt. Kimeríthetetlen szellemi energiáját, aktivitását jól mutatja, hogy utolsó könyvét 83 évesen jelentette meg. Az ismeretterjesztésre a televíziót is felhasználta. Tanszéki kollégáival együtt hatrészes, igen sikeres TV műsort készített „PsyPhy” címmel a pszichofiziológia népszerűsítésére. Fontosnak tartotta a magyar kifejezések használatát a szakirodalomban is, egyes fogalmak magyar megfelelőjét saját maga javasolta olyan sikerrel, hogy ezek a tudományos nyelvbe is beépültek (pl. kiváltott potenciál „evoked potential” helyett, porond „open field” helyett).

Karrierje során számos elismerésben részesült. A Magyar Tudományos Akadémia 1970-ben levelező, 1979-ben rendes tagjává választotta. Akadémiai Díjat kapott 1961-ben, Állami Díjat 1988-ban, Eötvös József Díjat 2002-ben, Széchenyi Díjat 2007-ben, sok egyéb kitüntetés és elismerés mellett.