Mesterképzés (MSc)

Mesterképzés

Mesterképzés

Biológus MSc. - Idegtudomány és humánbiológia specializáció

Az idegtudomány állati és emberi szervezet működésének idegi szabályozására fókuszál, miközben élettani folyamatok sejt- és szöveti, szerveket, illetve szervrendszereket, valamint az egész szervezetet magába foglaló szintjeinek szabályozását kutatja. Dinamikus fejlődésének motorja az agyi betegségek feltárásának társadalmi fontossága, valamint az új genetikai, optikai és képalkotó módszerek elterjedése. Így sikerült feltárni a térbeli memória tárolását, amit 2014-ben jutalmaztak Nobel díjjal.

A humánbiológia célja az emberi test fejlődésének, morfoló­giájának időbeli (pl. egyedfejlődés, evolúció, szekuláris trend, régen élt népességek biológiai rekonstrukciói) és térbeli (pl. populációs különbségek, földrajzi változatok, haplotípusok) va­riációinak, illetve az emberi test struktúrájában és funkciójában megjelenő abnormalitások megismerése.

A specializáció komplex megközelítést nyújt a sejtes rendszerek és állati modellek össze­kapcsolása révén. Hangsúlyos a gyakorlati képzés, kutatólaboratóriumok életében való aktív részvétel, például az Élettani vizsgáló módszerek tárgy keretében, valamint pályázat és cikkírás oktatása a Kutatásmódszertan részeként.

A képzésben szerzett ismeretek alkalmassá teszik a hallgatókat orvosi-biológiai alap- és alkalmazott kutatásokra, valamint gyógyszergyárak és más alkalmazott munkahelyek kutató-fejlesztő laboratóriumaiban való munkára. Végzős hallgatóink el tudnak helyezkedni a prospe­ráló idegtudományi és humánbiológiai kutatásban. A Nemzeti Agykutatási Program keretében több száz fiatal kutatónak nyílt lehetősége, hogy részt vegyen világszínvonalú neurobiológiai kutatásokban. A hazai gyógyszergyárak egyik fő fejlesztési területe a központi idegrendszerre ható szerek kutatása, ahova be tudnak kapcsolódni a végzős diákok. Számos diagnosztikával, fejlesztéssel foglalkozó kisebb cég is szívesen alkalmazza az általunk kínált tudással felvér­tezett végzős hallgatókat. A humánbiológiai képzésben résztvevő MSc-s hallgatók az embertani gyűjteményeket kezelő hazai és külföldi múzeumokban, igazságügyi, epidemiológiai és felső­oktatási intézetekben, intézményekben helyezkedhetnek el.

Specializációfelelős

Dr. Schlett Katalin, tanszékvezető egyetemi docens
Tel.: (+36 1) 381 2181 e-mail: schlett.katalin@ttk.elte.hu

Oktatott tárgyak

 • Biológiai ritmusok - előadás
 • Celluláris neurofiziológia - előadás
 • Elektrofiziológia – gyakorlat
 • Élettani vizsgálómódszerek - gyakorlat
 • Fénymikroszkópos technikák - gyakorlat
 • Gliasejtek élettana - előadás
 • Idegi sejtdifferenciáció – előadás
 • Kísérletes őssejtbiológia – előadás
 • Kutatásmódszertan - gyakorlat
 • Neuroendokrinológia - előadás
 • Neurofarmakológia – előadás
 • Neurofiziológia – előadás
 • Neurofiziológiai adatelemzés - gyakorlat
 • Neurokémia – előadás
 • Neuropeptidek - előadás
 • Neurotoxikológia - előadás
 • Rendszerbiológia és omikatudományok - előadás
 • Szabályozásbiológia - előadás
 • Transzlációs medicina - kórélettan I., II. (SE) – előadás
 • Transzlációs medicina - kórélettan I-II. (SE) – gyakorlat
 • Viselkedésélettan - előadás

ELTE-BME Biotechnológiai MSc.

 • In vitro sejttechnológia - előadás és gyakorlat

Környezettan MSc.

 • Környezetélettan - előadás

Vegyész MSc.

 • Toxikológia - előadás