Kutatási témák

  • az alvás-ébrenlét szabályozó mechanizmusainak vizsgálata
  • a szinkronizáció agyi mechanizmusai és azok szabályozása
  • a napi ritmusok és kapcsolatuk az alvással
  • a fény direkt alvási hatásai illetve a fény interakciója a cirkadián és a homeosztatikus alvásszabályozással

Laboratóriumunkban komplex módszertani megközelítéssel vizsgáljuk az alvás-ébrenlétet szabályozó agyi rendszereket, különös tekintettel a felszálló aktiváló rendszerek közül a dopaminerg rendszer szerepére. Kombinált elektrofiziológai és anatómiai módszerekkel éber, szabadon-mozgó és altatott patkányokon végezzük kísérleteinket, amelyeket az adott kutatási projektnek megfelelően sokszor kiegészítünk farmakológiai és viselkedési vizsgálatokkal is.

Egyik legfontosabb kutatási területünk az ún. lassú kérgi ritmus, amelynek tanulmányozásával közelebb kerülhetünk az alvás funkciójának, illetve az alvás alatti információfeldolgozás mechanizmusainak a megértéséhez. Ez a jellegzetes EEG-s mintázat az agykéregben keletkezik és mind in vitro, mind in vivo (narkózisban illetve lassú hullámú alvás alatt) jelen van. Kísérleteinkkel igyekszünk feltárni a lassú kérgi ritmus mögött álló mechanizmusokat, a ritmust generáló kérgi neuronköröket és azok működését valamint a ritmus kapcsolatát a szenzoros információfeldolgozással illetve a homeosztatikus alvásszabályozással.

Krónikus laboratóriumunkban lehetőség van a napi ritmusokat szabályozó mechanizmusok, illetve a napi ritmusok alvással való kapcsolatának tanulmányozására.

Kapcsolatok

  • Dr. László Záborszky - Center for Molecular and Behavioral Neuroscience, Newark, USA
  • Dr. Tom DeBoer - Dept. of Physiology, University of Leiden, Leiden, The Netherlands