Tanszéki sikerek a XXXVI. OTDK Biológia Szekciójában

8 pályamunkát mutattak be hallgatóink a 36. OTDK Konferencián

2023.04.25.
Tanszéki sikerek a XXXVI. OTDK Biológia Szekciójában
Tanszékünk hallgatói sikeresen szerepeltek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológiai Szekciójában, melynek ez évben az ELTE TTK adott otthont.

A Neurobiológia, Neurofiziológia, illetve Tumor és orvosi biológia tagozatokban mutatták be hallgatóink pályaműveiket, melyek közül 4 munkát díjaztak, illetve értékeltek különdíjjal a zsűrik.

Minden díjazottnak, részvevőnek gratulálunk!

A bemutatott pályművek:

Arrasz Nikolett A PTH2 neuropeptid szerepe a szociális viselkedésben - vizsgálat PTH2 receptor KO egereken  
Bauer Krisztina Rita Depolarizációs mintázatok hatása egér neurális őssejtvonalból differenciáltatott neuronok fejlődésére Különdíj
Csótai Zsófia Idegi őssejtekből kialakított neuronális sejtrendszerek elektrofiziológiai jellemzése Különdíj
Darai Luca A mediális prefrontális kéreg projekciós neuronjainak szerepe patkányok szociális viselkedésében II. helyezés
Gazdik Melinda Erika A neuronális serkenthetőség és integratív tulajdonságok vizsgálata a subiculumban  
Geiszelhardt Eszter Titán-dioxid különböző kristályszerkezeti formáinak hatása idegi sejttenyészetek életképességére  
Hajdu Tamara Mitokondriális gének szelektív indukciója öngyilkosok parahippokampális kérgében  
Szendi Vivien The role of the lateral septum in maternal adaptation I. helyezés