Doktori képzés (PhD)

Idegtudomány és Humánbiológia Doktori Program

A doktori program vezetője:

Dr. Dobolyi Árpád, az MTA doktora, egyetemi tanár
ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel: 381-2181, e-mail: dobolyi.arpad@ttk.elte.hu

Program leírása

A program célja lehetőséget biztosítani doktorandusz hallgatók számára, ahhoz, hogy izgalmas kutatási projekteken dolgozzanak jól felszerelt laboratóriumokban, miközben a legmodernebb in vitro és in vivo kutatási technikákat alkalmazzák. Ezenkívül a hallgatók betekintést nyerhetnek az idegtudományok és a humánbiológia különféle területeibe releváns kurzusok keretében, melyeket a molekuláris és celluláris idegtudomány szintjétől kezdve a viselkedésig és az antropológiáig bezárólag nyújt számukra. A programot azoknak a pályázóknak ajánljuk, akik elkötelezettek a neurofiziológia, a viselkedés és a kognitív idegtudomány, valamint a humánbiológia tudományos kutatása iránt, és mesterképzésük során már elsajátították a szükséges alapismereteket és laboratóriumi gyakorlatot is szereztek. A program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy területük korszerű módszereit felhasználó kutatási projekteket tervezzenek és hajtsanak végre, kritikusan értékeljék a kapott adatokat, és új eredményeiket megosszák a tudományos közösséggel a szakterület vezető folyóirataiban. Összességében programunkban a hallgatók nemzetközi szinten tudják elsajátítani az akadémiai és az ipari tudományos karrierhez szükséges ismereteket.

A programban felvehető tárgyak listája a mindenkori félévben a Neptun rendszerben érhető el.

Elérhető tárgyak listája

 • BIO/7/1 A tanulás és memória molekuláris biológiája 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/2 Idegi sejtdifferenciáció 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/3 Neurofarmakológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/4 Neurokémia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/6 A viselkedés neurobiológiája 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/7 Napi ritmusok, alvás-ébrenlét 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/8 Viselkedésfarmakológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/9 Kognitív idegtudomány 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/10 Humán molekuláris genetika 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/16 Idegrendszeri modellezés 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/17 Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/18 Elektrofiziológia 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/19 In vitro sejttechnológia 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/21 A tanulás és memória molekuláris alapjai 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/27 Adatkezelési és modellezési módszerek a humánbiológiában 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/28 Alkalmazott antropometria 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/29 Auxológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/30 Humánökológia: ember és környezete 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/32 Értekezés készítés metodológiája 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/33 Humán növekedés genetikája 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/34 Paleopatológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/36 Gliasejtek élettana 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/39 Neuroinformatika: alapok és neurobiológiai alkalmazások 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/40 Tudományos prezentációk készítése (cikkek, előadások, poszterek, dolgozatok) 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/41 Tudományos cikkmegbeszélések 4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
 • BIO/7/42 Neurotoxikológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/43 Fénymikroszkópos technikák 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/44 Neuropeptidek 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/45 Kísérletes őssejtbiológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/46 Az érzőműködések pszichofiziológiája 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/47 Emberszármazástan 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/49 A Kárpát-medence történeti antropológiája 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/50 Történeti embertani vizsgálatok módszertana 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/51 Celluláris neurofiziológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/52 Neuroendokrinológia 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/53 Szabályozásbiológia EA 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/54 Neurofiziológia EA 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/55 Az ember növekedése és érése EA 8 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/56 Humán morfológia I. 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/57 Humán morfológia II. EA 4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
 • BIO/7/58 Neurofiziológiai adatelemzés GY 4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető